Zorg als het startpunt voor zorgvuldig

Zorggroep Oude & Nieuwe Land

Betrokken Zorg. Dat is sinds jaar en dag de mantra van Zorggroep Oude & Nieuwe Land (ZONL). Deze organisatie zet zich in de regio rondom Steenwijk, Noordoostpolder en Urk in voor zorg op het gebied van Advies- en Behandeling, Verzorging en verpleging thuis, Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijke ondersteuning en Wonen. Met dit grote palet aan diensten speelt Zorggroep Oude & Nieuwe Land een belangrijke rol in het dagelijks leven van veel mensen.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Logo
Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Huisstijl handboek

Zorg, dat het goed is

Zorg loopt als een rode draad door ons leven. Het is prominent aanwezig bij onze geboorte en ook in de herfst van ons leven speelt het een hoofdrol. Voor velen van ons - degenen die op geluk door het leven kunnen varen - is zorg in de tussenliggende periode slechts op de achtergrond aanwezig. Maar op de momenten dat het ertoe doet, moet de zorg er voor ons zijn. Snel, adequaat en toegewijd. Wanneer het op zorg aankomt, accepteren wij geen half werk. Zorggroep Oude & Nieuwe Land begrijpt dit en brengt dit tot uitdrukking in hun communicatie: Zorgvuldig, begrijpelijk en zonder poespas.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Middelen
Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Brochures

Met zorg samengesteld

Wanneer zorg op de voorgrond treedt, staat het leven op z’n kop. Een nieuwe website voor Zorggroep Oude & Nieuwe Land speelt daarom passend in op de wensen van de degene die de zorg moet ontvangen. Op het online platform kan er snel gezocht worden naar de juiste zorg in de buurt. Ook het dienstenaanbod van ZONL is zonneklaar voor de websitebezoeker. In de hoofdnavigatie is er bovendien plek ingeruimd voor onderwerpen die tijdelijk een belangrijke rol in de zorg spelen. Maar uiteraard mag de gevoelswaarde niet ontbreken. De website biedt daarom ook ruimte voor troost, inspiratie en verdieping in de vorm van ervaringsverhalen, tips en toelichting door deskundigen.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Website
Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Website