Privacy Statement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan FIZZ verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

U geeft FIZZ het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van FIZZ één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van FIZZ worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan FIZZ de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

FIZZ gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met FIZZ.

Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Verzoek verwijderen persoonlijke gegevens kan via: [email protected]

Contactpersoon: Susan Bontsema