Samen voor geïnspireerd goed onderwijs

Verus

De leden op 1! Dat is toch wel de essentie van het veranderproces waar Verus zich op dit moment in begeeft. Als belangenvereniging van ruim twee derde van al het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs in Nederland is Verus twee jaar geleden haar zoektocht gestart om zichzelf te herijken en opnieuw uit te vinden.

Verus - Logo
Verus - Huisstijl

Een nieuw platform

Vanuit een nieuwe propositie is FIZZ samen opgetrokken met Verus om te starten met het online doorvertalen van de nieuwe belofte met als belangrijkste doel: een nieuw online portaal. Een van de belangrijkste kanalen om de leden van Verus te bereiken is verus.nl. Naast de vele actieve verenigingsadviseurs die op strategische niveau directies en bestuursleden adviseren, neemt het belang van online dienstverlening voor Verus toe. Up to date informatie over regelgeving en het simpelweg bereikbaar zijn in tijden van hoge urgentie (impact op onderwijs door Covid) maken de relevantie hoog.

Zo waren het juridisch loket en de enorme hoeveelheid online publicaties belangrijke digitale onderdelen die een plek moesten krijgen op het nieuwe platform.

Verus - Sfeer

De gebruiker centraal

Tijdens het inrichten van het proces hebben we de leden en medewerkers centraal gezet. FIZZ heeft vanuit dat strategische perspectief een aanpak geschreven gebaseerd op het UX en Design Thinking principes.

We zijn opzoek gegaan naar de achterliggende overwegingen van leden om informatie op te zoeken en hebben daarbij gekeken naar de aard van hun werkzaamheden. Aan de hand van surveys, interviews en empathie sessie hebben we een duidelijk beeld kunnen krijgen van de daadwerkelijke gebruikers van het platform en de uitgangspunten kunnen formuleren om het platform te gaan ontwerpen.

Verus - Homepage
Verus - Card medewerkers

Prototypen, testen en opleveren

Tijdens de ideation fase hebben we aan de hand van de laatste UX inzichten en schetssessies samen met de klant verschillende wireframes opgezet. Deze visuele manier van werken zorgt voor een helder beeld in deze premature fase terwijl je nog niet hoeft te bouwen en veel kunt uittesten. Rode draad in deze fase was een balans zoeken tussen enerzijds informeren en anderzijds inspireren. Dat leverde een organische manier van zoeken op die je kunt vervolgen door op allerlei manieren door de zoekresultaten en publicaties te struinen.

“The proof is in the pudding” wordt er wel eens gezegd. Aan de hand van nauwkeurig opgezette user tests waarbij een dwarsdoorsnede van de gebruikers als user fungeerde hebben we de alle prototypes kunnen testen. Zowel aannames op basis van inzichten als verschillende UI elementen en de “user flow” werden getoetst aan gedrag dat users lieten zien in de “gemodereerde” tests. De klant kon tijdens deze tests meekijken en samen met de Ux-specialisten observaties noteren.

Op basis van alle inzichten van de user tests en de input die we vanuit de leden hebben gekregen is het prototype verder geoptimaliseerd. De uiteindelijke bouw en realisatie konden daarna aanvangen en het nieuwe platform verus.nl is op 22 september “22 live gegaan.

Verus - Website + Elementen

Door-ontwikkelen

Aankomend jaar wordt het online platform verder doorontwikkeld om de leden nog beter van dienst te kunnen zijn. Testen, prototypen en optimaliseren hoort daar bij. Ook een verregaande integratie van AFAS moet daarin gaan helpen. FIZZ blijft hierin ontwikkelpartner en adviseur.

Verus - Website + Elementen

Persona en Customer Journey

Paralel aan het websitetraject hebben we voor Verus de persona’s mogen vernieuwen en de Customer Journey in kaart mogen brengen. Op een hybride manier (online en fysiek) hebben we in een aantal sessies samen met een team van Verus specialisten die veel in contact staan met leden, een beeld kunnen schetsen van Ook hier hebben we een emperisch onderzoek kunnen toepassen en gebruik kunnen maken van de inzichten die waren ontstaan tijdens de Empathie fase van het website traject.