Organisatieveranderingen.

Op school heeft niemand het vak ‘veranderen’ ooit gehad. Als het onderwijs aansluiting zou willen maken op de arbeidsmarkt zou dat eigenlijk wel moeten. Want organisaties en merken, mede onder invloed van de technologie, de maatschappelijke veranderingen en de kijk op het leven en het werken, is kunnen veranderen een basisvoorwaarde. Maar wendbaar kunnen zijn en kunnen innoveren in een sterk veranderende markt is nog steeds geen appeltje eitje. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor merken en organisaties. Meer fluïde zijn, meebewegen in de markt, druist een beetje in tegen de vastigheid, duidelijkheid en de veiligheid die een organisatie of merk, of mens wil hebben. Op welke manier zijn wij een baken in die dynamische wereld en zijn we toch wendbaar? Je hoeft geen kameleon te zijn of een windvaan, maar hoe geef je toch de dynamiek van de tijd en de technologie ruimte?

Organisatieveranderingen worden dikwijls ingezet door digitale transities, innovaties, duurzaamheidstransities, directiewisselingen, partnerships, veranderende markten, diensten en producten en o.a. een wisseling top-down naar meer bottom-up beleid. Hoe divers de aanleiding ook is, het gaat altijd over mensen en het is complex. Altijd staan mensen centraal in de veranderaanpak. Het is de bedoeling dat mensen onderdeel worden van de verandering. Door medewerkers te betrekken in het ‘’waarom’’ van de verandering en door de meerwaarde te laten ervaren en beleven, worden de medewerkers zelf de verandering die wordt beoogd. Het is geen rocket science om te bedenken dat interne en externe communicatie hierin een cruciale rol speelt.

Hoe wordt verandering een gave en geen opgave? (Strategie)
Hoe zetten we design en vormgeving in om mensen te mobiliseren? (Branding)
Wat word je unieke en nieuwe plekje in het brein van de doelgroepen? (Positionering)
Welke nieuwe belofte geven we aan de markt en de wereld? (Propositie)
Hoe verzamel je en enthousiasmeer je mensen rondom de verandering? (Interne communicatie, Employer Branding)
Hoe gaan we de verandering laten zien en ‘voelen’? (Marketingcommunicatie online en offline)
Welke verhalen zetten verandering in gang? (Contentcreatie -en distributie)

Waarom zou een creatieve club als FIZZ | Digital Agency organisaties en merken daarbij kunnen helpen? We gaan van een kennissamenleving meer naar een creatieve samenleving. Daarnaast is het een feit dat creatieve mensen heel goed kunnen omgaan met dualiteit en met dilemma’s. Zij verenigen tegengestelde eigenschappen in zichzelf en switchen dagelijks continu van het ene uitgangspunt naar het andere uitgangspunt en zijn dus in staat om steeds te veranderen. Kortom zij weten wat veranderen is en weten hoe veranderen voelt. Omdat veranderen niet makkelijk is, is juist creativiteit het vehikel om te enthousiasmeren en nieuwe resultaten te behalen. Het is spannend, maar ook uitnodigend spannend. Zullen we elkaar eens uitnodigen?

Bring out the wonder in your brand.

Heb je vragen of wil je meer weten?
Wij helpen je graag verder.

We vinden het leuk als je ons belt. Ben jij niet zo’n beller, maar wel een fan van formulieren? Vul dan je gegevens hier in en wij nemen contact met jou op.