Content met je geschreven content?

In de wereld van de online marketing zijn we het woord ‘inhoud’ ergens gaan vervangen voor ‘content’. Misschien kent dat zijn oorsprong wel in het feit dat we door de digitalisering steeds meer Engelse taal verhaspelen.

It contains is immers gangbaar Engels voor het bevat. Van oudsher kennen we dit begrip in het Nederlands vooral als con-tént, fonetisch gespeld met de klemtoon op de tweede lettergreep. Een vrij formele en chique manier om te zeggen dat je ergens tevreden over bent. In een ideale wereld geeft inhoud reden tot tevredenheid. Oftewel, over content moet je content kunnen zijn.

Met content zeg je veel

Content is een verzamelnaam voor alles wat er op een platform aan informatie te vinden is. Dit kan tekst zijn, maar ook fotografie, video of een andere uiting die lading geeft. Je geeft daarmee niet alleen informatie. De manier waarop je communiceert, zegt ook veel over je uitstraling. Wanneer we een website als uitgangspunt nemen, zou je kunnen zeggen dat de site een huis voorstelt en de content symbool staat voor de inrichting. Iedereen die wel eens met z’n huis aan slag is gegaan weet dat de inrichting een verhaal vertelt. Of je huis nu industrieel, minimalistisch of misschien juist achteloos is ingericht; het is dikwijls een verlengstuk van je persoonlijkheid, hoe je in het leven staat en wat jij nodig hebt om je thuis te voelen. Daarmee is het ook vaak medebepalend voor de manier waarop je omgeving tegen je aankijkt.

Levendige teksten

Content speelt een steeds belangrijkere rol in de online marketing. Er is een groeiend aantal online platforms beschikbaar om jezelf als bedrijf te presenteren, maar die kanalen moeten vervolgens wel gevuld worden. Als bedrijf moet je je eigen verhaal vertellen. Op een goede manier. Dat blijkt vaak lastiger dan gedacht, want hoe maak je nou goede inhoud? Vooral het maken van een leuke tekst is niet voor iedereen even makkelijk. Op school leren we allemaal schrijven, maar een tekst laten leven is hele andere koek. In de praktijk gaat er vooral veel aandacht naar de spelling. Staan alle d-tjes en t-tjes wel goed? Inhoud wordt daardoor een ondergeschoven kindje.

Wil jij inhoudelijk goed voor de dag komen? Deze zeven tips helpen je op weg:

1.Maak het niet onnodig ingewikkeld

Veel mensen hebben de neiging om te vervallen in formeel en plechtig taalgebruik. Niet doen. De belevingswereld van je doelgroep is altijd je vertrekpunt. Je tekst is immers niet bedoeld om je kennis te etaleren, maar om je kennis over te brengen. Sta eens stil bij de gesprekken die je in het dagelijks leven voert met je klanten. Welke woorden gebruiken ze? Begrijpen ze jouw vakjargon wel? Als je lastige materie moet overbrengen, kan het handig zijn om een tekst te laten nalezen door een buitenstaander. Als hij of zij het snapt, dan ben je goed op weg.

2. Gebruik spreektaal, beperk schrijftaal

Probeer eens op te letten welke teksten je van anderen onder ogen krijgt. Welke teksten spreken aan en waarom? Wanneer iets makkelijk wegleest, is de kans groot dat het in de tegenwoordige tijd is geschreven. In schrijftaal vervallen we vaak in zinnen met voltooid deelwoorden (hebben, worden, zijn). Zonde, want daarmee lopen je zinnen al gauw minder vlot.

3. Maximaal 20 woorden in een zin

Je hebt vast veel te vertellen. Probeer toch zo bondig mogelijk te zijn. Lange zinnen met komma’s en tussenzinnetjes zijn vaak niet door te komen. Mensen raken al gauw ontmoedigd om je tekst echt te lezen en haken af. Soms ontkom je er niet aan, maar probeer zoveel mogelijk zinnen met meer dan twintig woorden te vermijden.

4. Oprolbaar

Een goede tekst kan je lezen als een ouderwetse perkamentrol. Het belangrijkste deel van je wat je wil vertellen staat bovenaan. Naarmate je de tekst verder uitrolt, volgen de details. Ook als mensen dan niet de hele tekst lezen, krijgen ze de kern van je verhaal mee.

5. De 5 W’s en de H

Je kan je tekst inhoudelijk checken door jezelf zes vragen te stellen. Door in je tekst antwoord te geven op vragen die beginnen met Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe maak je altijd een rond verhaal.

6. Geef voorbeelden

De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Ze begrijpen en onthouden tekst beter als ze er een plaatje bij kunnen bedenken in hun hoofd. Vooral bij het uiteenzetten van ingewikkelde materie of vakspecialistische kennis is het daarom goed om je tekst te duiden met voorbeelden. Voorbeelden uit het dagelijks leven spreken het meest tot de verbeelding. (Weet je nog, dat voorbeeld over een huis en de inrichting?)

7. Las een pauze in

Leg je tekst even weg als je ermee klaar bent. Haal koffie, bel een klant of klets even met een collega. Zorg er in ieder geval voor dat je vijf minuten iets anders doet. Het maakt je hoofd leeg en brengt je misschien nog op nieuwe of aanvullende ideeën. Je kan de tekst daarna met een frisse blik nog een keer nalezen. Kleine foutjes zie je daardoor ook eerder.

Wil jij graag aan de slag met eigen content? Wij vinden het leuk als je contact met ons opneemt!