FIZZ | Digital Agency

New times, new wonders.

Lees meer

Veranderende tijden vragen om nieuwe duiding. En toch blijven een aantal dingen fier overeind staan. De oorspronkelijk kracht van het merk en de organisatie bijvoorbeeld. Maar zelfs deze sterke ankerpunten kunnen verstoffen en versloffen. Jammer, want wij geloven sterk in het oorspronkelijk wonder van het merk. Dat wonder brengen wij (opnieuw) boven en zetten dit om naar nieuwe kansen en nieuw potentieel.

New times, new wonders

Sense of wonder.

Het wonder van het merk laat zich ontdekken door mensen die het willen en kunnen zien. Al een wondertje op zich. Hoe het precies werkt is zelfs voor hen die er dagelijks mee bezig zijn een geheimenis. Maar blijkbaar verbinden ‘bijzonderheden’ zich ook aan ‘bijzondere’ maar ook bescheiden mensen. Blijkbaar ook aan de mensen van FIZZ | Digital Agency:

Onze oplossingen voor onze klanten blijken een aha-erlebnis te zijn. Soms begrijpen klanten echt niet hoe wij meer ‘weten’ dan de klanten ons verteld heeft. Onze oplossingen zijn geen logische, passende antwoorden, maar gaan verder en leveren nieuw potentieel. Klanten worden gevoed met nieuwe energie. Wij zijn voor onze klanten ‘a magic moment’ in de waan van de dag. Het is en blijft wonderlijk dat klanten zeggen: “Jullie kennen ons beter dan dat wij onszelf kennen.” Wij blijven blozen, want het overkomt ons ook…

We do unexpected things for brands.

Wij zetten belangrijke markeringspunten, de sleutelmomenten van merken en organisaties om naar nieuwe elan en rijk potentieel. Door het wonder van het merk (opnieuw) te laten beleven. Voor het merk zelf en haar doelgroepen. Drie stappen:

  1. Hoe bijzonder? De analyse fase. Via een geregisseerde grondige analyse en research willen we leren begrijpen wat een merk drijft en welk mooi en goed hart er huist.
  2. Het wonder? De creatie fase. Wij werken toe naar het moment van de ‘the wonder’, ‘the creative hook’, het ‘out of the box’ moment. We bring out the wonder in your brand.
  3. En Bewonder! De uitrol fase. Vervolgens werken wij dit rijke potentieel uit in marketingplannen, online en offlinemiddelen en content-creatie. We zetten de acties uit in de tijd via een heldere, te volgen road map.

Waiting for a wonder in exciting times?

Neem contact op

Onze klanten

Zorggroep Oude en Nieuwe land
CNV
CSK Food
Gemeente Hoogeveen
Koelstra
Geomares
De Nieuwe Zorg Thuis
Careander
Bebe-jou
Dyka
Verus
Amports
Bedrijvensociëteit A37
Gulf
Royal Polak
Oranjeborg
Van Spijker
Driezorg
VNO-NCW
VNO-NCW / MKB Nederland Noord
De Weerd
IHO
KindPunt
Schadefonds
Erasmus MC
Port of Zwolle
Carlijn Postma
Kornelis
FNV
Alfa College