Ligt Meppel aan zee?

Wat velen niet weten is dat Meppel een zeehaven heeft. Gekscherend wordt de stad dan ook wel eens Meppel aan Zee genoemd. De zeehaven van Meppel maakt deel uit van Port of Zwolle, het gemeenschappelijke havenbedrijf van Meppel, Zwolle en Kampen. En daar staan een aantal zeer interessante ontwikkelingen te gebeuren.

Afgelopen jaar heeft het kabinet, na een lange, intensieve lobby van het regionale bedrijfsleven en lokale overheden, het besluit genomen om de zeesluis bij Kornwerderzand (Afsluitdijk) te verbreden. Als de werkzaamheden in 2025 zijn afgerond is de sluis elf meter breder waardoor er grotere schepen naar onder andere Port of Zwolle kunnen varen. De verwachting luidt dat dit positieve effecten zal hebben op de economische groei en werkgelegenheid in de havens en de regio rondom de havens.

Port of Zwolle werd in 2013 opgericht en is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, de exploitatie en promotie van dit havengebied. Daarnaast is het havenbedrijf verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart.